Styrelsen

Styrelsen 2020


Ordinarie ledamöter

Kristina Kroon, ordförande
Jens Thuresson, sekreterare
Bo Bergqvist

Karl Buhre
Mats Davidsson
Jörgen Vatn (Riksbyggen)


Suppleanter
Kerstin Malmsten
Bo Alborn
Ann-Marie (Ammie) Ekblad
Anton Möller
Kjell Isberg (Riksbyggen)


Representanter i Samfälligheten
Kristina Kroon
Jens Thuresson


Revisorer
Ernst & Young AB
Frederik Düring, revisor

Per-Evert Persson, revisorssuppleant


Valberedning
Lena Andersson

Felicia Persson
Margit Pärsson